«

»

Open Dag – Saluut Marine-kwartier Hellevoetsluis

Nieuwe museale ontwikkelingen in Hellevoetsluis. Open Huis
Ramtorenschip BUFFEL zaterdag 28 oktober 2017.

In de vestinghaven Hellevoetsluis ligt sinds enkele jaren het 150 jaar oude marine-museumschip Buffel. (www.debuffel.nl) Behalve om voor het publiek open te zijn als museumschip, wordt de honderd vijftig jaar oude Buffel ook regelmatig verhuurd voor feesten en partijen. Daarnaast is het schip ook aangemerkt als officiële huwelijks locatie en zijn in de intieme sfeer van het schip al tal van huwelijken gesloten.

De Buffel maakt deel uit van de 300 jaar oude geschiedenis van Hellevoetsluis als marinestad. Sporen van die geschiedenis zijn nog steeds terug te vinden in de vestingwallen, kazerne Fort Haerlem en het historische droogdok Jan Blanken. Het stichtingsbestuur van de Buffel heeft zich ten doel gesteld om, naast het behouden van het schip als uniek stuk historisch erfgoed, ook in te zetten op het levendig houden van die marine geschiedenis van Hellevoetsluis. Daarom is contact gezocht met de stichtingsbesturen van het Droogdok Jan Blanken en het Stadsmuseum van Hellevoetsluis. Gelet op de vele overeenkomsten in de doelstellingen van de stichtingen, is besloten tot samenwerking om op die manier meer publiek aan te trekken.

Inmiddels is in opdracht van het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis door museale deskundigen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het museale aanbod en de belangstelling daarvoor in de vesting te verbeteren. Dat heeft geresulteerd in het rapport “Saluut, marine- kwartier Hellevoetsluis.” De conclusies en aanbevelingen in het rapport zijn voor de stichtingsbesturen van Buffel, Droogdok en Stadmuseum reden om, vooruitlopend op de besluitvorming in de Gemeenteraad, vorm te geven aan die samenwerking.

De exploitatie van het unieke schip Buffel is geheel in handen van vrijwilligers. Veel van deze vrijwilligers zijn oud-zeelieden. Deels afkomstig uit de koopvaardij en marine of zijn werkzaam geweest op scheepswerven in het Rijnmondgebied. Maar ook zijn er onder de ruim vijftig vrijwilligers ook enthousiaste mensen die het leuk vinden om actief te zijn in de vele activiteiten die op en rond het schip worden georganiseerd. Activiteiten die zich steeds verder ontwikkelen en uitbreiden. Immers, behalve dat het leuk is om actief op een zo bijzonder schip te werken en deel uit te maken van het team Buffelaars, is het ook leuk en interessant om de geschiedenis van Hellevoetsluis als marinestad levendig te houden. De rol die Den Helder nu als marinestad heeft was een kleine honderd jaar geleden nog de rol van Hellevoetsluis.

De conclusies en aanbevelingen in het rapport “Saluut Marine-kwartier Hellevoetsluis” is reden voor het stichtingsbestuur van de Buffel om mee te werken aan de “Open Dag” van de ondernemingsvereniging T.O.P. Voorne- Putten. (www.opvoorneputten.nl/kom-binnen/Op die dag is iedere belangstellende van harte welkom aan boord om (gratis) kennis te maken met het schip en haar geschiedenis. Maak kennis met de rondleiders die u graag vertellen over de geschiedenis van het schip en kom de historische inrichting bekijken. Het vrijwilligers-horeca-team is u graag van dienst met een kop koffie en/of andere consumptie. De vakgroep exploitatie informeert u graag over de huurmogelijkheden van het schip. Wellicht heeft u interesse in de ontwikkeling van het museale aanbod in de vesting en wilt u zich laten informeren over de plannen of als vrijwilliger een bijdrage leveren.
U bent van harte welkom tussen 11.00 en 16.00 uur.