«

»

Persbericht 1 maart 2018

Eigendomsoverdracht Ramtorenschip Buffel

Het is zover: op 10 maart a.s. om 14:00 zal het 150 jaar oude Ramtorenschip ‘Buffel’ middels een officiële handeling in eigendom overgedragen worden aan de vrijwilligers van “Stichting Ramtorenschip Buffel” in Hellevoetsluis. De overdracht zal plaatsvinden aan boord van de Buffel door middel van een ceremoniële ‘vlaggenwissel’ en ondertekening van de overdrachtsstukken door vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam en de voorzitter van de stichting, dit in het bijzijn van wethouder Margriet den Brok (kunst en cultuur) , vertegenwoordigers van het Maritiem museum Rotterdam, vrijwilligers en vele andere genodigden.

Ter afronding van de ceremonie zullen de Hellevoetse kanonniers saluutschoten afvuren.

23 juli 1868 – 23 juli 2018

De “Stichting Ramtorenschip Buffel” is inmiddels ook druk bezig met het organiseren van het  jubileumprogramma “150 jaar Buffel” met daarin een tentoonstelling over 150 jaar trouwe dienst van het schip, fotowedstrijd, lezingen en tal van andere activiteiten.

Historisch Maritiem Kwartier

Met de overdracht van het schip is het eerste doel van de vrijwilligers van de Buffel bereikt. Namelijk het unieke ramtorenschip definitief voor Hellevoetsluis te behouden en een beeld te geven van het leven aan boord van een 150 jaar oud oorlogsschip en logementschip in de historische marinehaven van Hellevoetsluis.

De vrijwilligers van de Buffel zijn ambitieus. Het tweede doel is, bewerkstelligen dat de geschiedenis van Hellevoetsluis als (marine) havenstad levend wordt gehouden.

De gemeente Hellevoetsluis heeft een structurele subsidie beschikbaar gesteld om de Buffel als uniek Maritiem cultureel historisch erfgoed voor onze stad te behouden. Er is een plan in ontwikkeling om de Buffel samen met Droogdok Jan Blanken, Stadsmuseum en andere belangrijke partners uit te bouwen tot een Historisch Maritiem kwartier binnen de Hellevoetse vesting. Hierin zal de rol van Hellevoetsluis als historische voorhaven en marine- haven van Rotterdam nadrukkelijk uitgelicht worden. De relatie met het Maritiem Museum Rotterdam is uitstekend en er wordt nagedacht over een structurele samenwerking. Het doel is om dit gebied met zijn historische havenactiviteiten zoals droogdok, historische schepen, meer aantrekkelijk te maken voor zowel de Hellevoetse bevolking als de vele bezoekers en toeristen. Een dagje Hellevoetsluis moet een beleving worden, een maritieme tijdreis  voor jong en oud.  Bovendien moeten meer jonge mensen bewust en enthousiast gemaakt worden voor de rijke historie van onze havens, zodat ook de belangstelling voor het heden, met zijn vele mogelijkheden verder zal vergroten.

PROGRAMMA

13.00 uur Inloop genodigden
14.00 uur Een woord van afscheid i.v.m. de overdracht door delegatie Rotterdam
14.05 uur Waarom de Buffel in Hellevoetsluis hoort door mevr. wethouder Margriet den Brok-Swakhoven
14.10 uur Wat de plannen zijn met de Buffel door ondergetekende.
14.15 uur Het strijken van de gemeentevlag van Rotterdam en hijsen van de stichtingsvlag en gemeentevlag van Hellevoetsluis

Het strijken en hijsen van de vlaggen vindt plaats volgens de traditie van de marine anno 1895