«

»

Programma Ramtorenschip “Buffel” 150 jaar onder Nederlandse vlag!

Inleiding:

In de 2e helft van de 19e eeuw was de toepassing van ijzer en stoom, voor de Marine van groot belang. Voor de Nederlandse Marine lag het belang van stoomvoortstuwing o.a. in een doelmatiger verdediging van de kustwateren, in het toenmalig politiek gezien ‘onrustige’ Europa.

Wat vooraf ging aan de bouw van de Buffel.

Op 3 juni 1864 werd bij Koninklijk besluit een commissie in het leven geroepen om de kustverdediging van Nederland te onderzoeken.

De toenmalige regering besloot om 3 Monitors en 4 Ramtorenschepen te laten bouwen. De ramtorenschepen konden (nog) niet op Nederlandse werven gebouwd worden en werden daarom besteld bij buitenlandse werven t.w. de “Schorpioen” in Toulon (Frankrijk), de “Buffel” in Govan upon Clyde/Glasgow (Schotland) en de “Stier” in Birkenhead/Liverpool (Engeland).

In 1867 werd in Amsterdam op ’s lands Rijkswerf de “Guinea” op stapel gezet (het schip was bijna identiek aan de “Buffel”).   De pantserschepen werden voor optreden buitengaats en voor de bewaking van de haveningangen, uitgerust met  een onder water naar voren stekende versterkte ramsteven die bedoeld was om een vijandelijk schip onder de waterlijn schade toe te brengen. Schepen voor operaties op volle zee noemde men ramtorenschepen. Het waren pantserschepen met draaibare geschuttorens en een ramsteven.

Op 10 juni 1867 is de “Buffel” bij Napiers & Sons op stapel gezet en op 10 maart 1868 te water gelaten. Op 4 juli 1868 vond de technische proefvaart plaats waarbij het schip een max. snelheid van 12,82 knopen wist te halen.

Op 23 juli 1868 is het schip als ramtorenschip der tweede klasse officieel overgedragen aan de Koninklijke Nederlandse Zeemacht en onder commando gesteld van Luitenant ter zee J.A.H. Hugenholtz die het schip onder slechte weersomstandigheden van Glasgow naar Den Helder bracht waar het op 8 augustus 1868 de marine haven van Den Helder het (Nieuwe Diep) binnenliep. De “Buffel” was hiermee de eerste volledig op stoom voortgestuwde eenheid binnen de Nederlandse zeemacht.

Om dit te vieren is er op zaterdag 21 juli 2018 een feestelijk programma samengesteld:

Programma ‘150 jaar Buffel’ d.d. 21 juli 2018

10.00 uur- 14.00 uur programma voor genodigden.

10:00 ontvangst genodigden.

11:00 toespraak voorzitter ‘Stichting Ramtorenschip Buffel’.

11:10 toespraak wethouder M.P. den Brok-Swakhoven.

11.30 uur officiële opening door wethouder M.P. den Brok-Swakhoven, met medewerking van de Kanonniers Hellevoetsluis.

11.35 uur tromgeroffel door ‘Sempre Crescendo’.

11.36 uur vlag hijsen op dek Buffel, vlaggenparade door trompettist Jan Villijn van de Bernisse.

11.40 uur het Wilhelmus door ‘Sempre Crescendo’.

11:45 toost uitbrengen op 150 jaar Buffel.

12.45 uur officiële opening expositie  “150 jaar Buffel” door Arie van den Ban.

Open voor publiek, 14.00 uur tot 17.00 uur.

Met medewerking van:

  • ‘Equipage Delft’ met kampement op grasveld voor de Buffel.

  • Muziek op de Buffel door Buffelkoor, accordeon orkest ‘Emeraldo’.

  • Muziek ‘Sempre Crescendo’

In dit feestjaar worden nog een aantal verschillende activiteiten georganiseerd:

  • een fotowedstrijd 150 jaar Buffel.

  • Lezingen ‘150 jaar Buffel’ door drs. A v/d Ban.

  • Ter afsluiting, een lichtjesparade op zaterdag 6 oktober in het Droogdok Jan Blanken.