«

»

Buffel weer open voor publiek

Foto: M. van Eden

Het bestuur en vrijwilligers zijn bijzonder blij dat vanaf 1 juli, aan boord van ramtorenschip Buffel weer bezoekers kunnen verwelkomen, zij het wel met inachtneming van de corona regels zoals door de overheid (RIVM) zijn opgesteld.

Om een veilige omgeving voor bezoeker en vrijwilligers te kunnen waarborgen zijn er voorschriften opgesteld zo als onderlinge afstand houden en een maximaal aantal bezoekers aan boord en per dek. Ook zijn er duidelijke routes aangegeven en gelden er hygiëne voorschriften. Al deze voorschriften en maatregelen zijn vastgelegd in een protocol. Deze informatie is te vinden op de website www.debuffel.nl en op het informatiebord naast de toegang tot de Buffel en bij de kassa. Bezoekers dienen zich van te voren aan te melden via reservering nr. 06-82764657.

In het kader van 75 jaar bevrijding zal ook de tentoonstelling “Marine logementschepen in de oorlogsjaren 1940-1945” te zien zijn, deze geeft een interessante inkijk in de vaak dramatische omstandigheden waaronder deze schepen en bemanningen zich bevonden.