«

Uitslag kwis Struytse Hoeck 17 september

Beste bezoeker,

Op 17 september is aan belangstellenden in winkelcentrum Struytse Hoeck bij onze informatiekraam die dag een kleine kwis met vragen uitgedeeld. Hieronder vindt u de antwoorden:

Gezegdes en spreekwoorden Een Ketelbinkie – Kruitloper activiteit aan boord de BUFFEL Correcte antwoorden Noot: Het gaat om de beste figuratieve betekenis, en niet, bijvoorbeeld, het voltooiing van de gezegde of de letterlijke betenenis daarvan. 1. Het loopt de spuigaten uit b. het loopt uit de hand. 2. Als het tij verloopt c. wanneer omstandigheden veranderen Verzet men de bakens is een voltooiing en niet de betekenis!  3. Je zorgen overboord zetten a. negeren van mogelijke problemen. (en) ze met alcohol verdrinken zou alleen een mogelijke voltooiing kunnen zijn. 4. Op de klippen lopen c. een ongeluk krijgen, gestopt worden. 5. Tussen wal en schip vallen b. geen aandacht krijgen. 6. De volle laag geven a. alles laten erven. 7. Voor de boeg hebben c. nog veel werk te verrichten. 8. Het gaat voor de wind b. alles gaat voorspoedig. 9. Tussen de klippen door c. alle problemen ontwijken. 10. Er zijn kapers op de kust a. er zijn anderen die voordeel hierin zien.  WWM 2022 09 12