Terug naar Contact

Over ons

Adresgegevens;
Stichting Ramtorenschip Buffel
Dokweg 5
3221 AE  HELLEVOETSLUIS
Telefoon: 06 – 3049 4685
e-mail: info@debuffel.nl

Statutaire naam: Stichting Ramtorenschip Buffel
Ingeschreven bij de KvK in Rotterdam onder nummer: 67033628
ANBI – RSIN: 856802141

Dagelijks bestuur:
Voorzitter: dhr. W. Noordzij
Penningmeester: mw. W. Wiegel
Secretaris: mw. Z. Huykman  
Algemeen bestuurslid: dhr. P. Klompe

Geregistreerd Museum

“Stichting Ramtorenschip Buffel is een algemeen nut beogende en culturele ANBI Instelling”

“De Buffel heeft de status van ‘Varend Erfgoed’, welke is verleend door de  Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) geregistreerd onder nummer 4072

“Ramtorenschip Buffel staat ingeschreven in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed, onder registratienr. 1.002.0002

 

• Governance code cultuur 2019.
• Fair Practice code.
• Ethische code voor Musea.
• Code Diversiteit & Inclusie.
• Lamo 2016.