↑ Terug naar Contact

Over ons

Adresgegevens;
Stichting Ramtorenschip Buffel
Dokweg 5
3221 AE  HELLEVOETSLUIS
Telefoon: 0181 – 31 01 97
e-mail: info@debuffel.nl

Statutaire naam: Stichting Ramtorenschip Buffel
Ingeschreven bij de KvK in Rotterdam onder nummer: 67033628
ANBI – RSIN: 856802141

Bestuurssamenstelling;
Voorzitter: dhr. K.T. Wensink
Secretaris: dhr. E. Wijbrands 
Penningmeester: dhr. G. van Emst

“Stichting Ramtorenschip Buffel is een algemeen nut beogende en culturele ANBI Instelling”

“De Buffel heeft de status van ‘Varend Erfgoed’, welke is verleend door de  Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) geregistreerd onder nummer 4072