Terug naar Geschiedenis Zr. Ms. Buffel

Logementschip 1894-1974

Marine opleiding en opleidingsfaciliteiten.

Met de komst van de stoomschepen moest de marine ook beter georganiseerd worden. In de tijd van zeilschepen hadden alleen officieren opleiding genoten en werden de matrozen en andere manschappen aan boord opgeleid. Met de komst van stoomschepen moesten ook de gewone schepelingen een vooropleiding hebben om met de moderne middelen zee te kunnen kiezen. Er ontstond een grote behoefte aan opleidingsfaciliteiten en middelen bij de marine.

Voor de opleidingen van verschillende dienstvakken waren faciliteiten nodig. De marine beschikte nauwelijks over kazernes en gebouwen buiten het KIM in Den Helder en de kweekschool in Leiden en was dus aangewezen op logementschepen. Voorheen had de marine ook al gebruik gemaakt van logementschepen, maar meestal alleen om tijdelijk de bemanning van een schip in onderhoud of aanbouw te huisvesten. Een groot deel van de grotere schepen die vanaf het vierde kwart van de negentiende eeuw niet meer geschikt waren, kregen een passieve rol toegewezen als logement- of wachtschip. De verbouwing bestond meestal uit het verwijderen van de masten, schoorsteen, machines en de bewapening en het uitbreiden van de accommodatie. Op de “Buffel” werden 350 matrozen in opleiding gehuisvest in het schip, dat oorspronkelijk ontworpen was voor 115 schepelingen. Op dek werd een kooiverschansing aangebracht om overdag de kooien van de manschappen in op te bergen. Bovendien werd een tentconstructie aangebracht om het bovendek tegen weersinvloeden te beschermen. Deze werd later vervangen door een houten conserveringskap.

Tijdlijn logement, wachtschip:

01-04-1894         Hellevoetsluis  (kwartiermeestersopleiding).
11-06-1896          Hellevoetsluis  (matrozenopleiding).
1920 -1926          Vlissingen.
1926 -1940          Den Helder (opleiding zeemiliciens vliegkamp de Kooy).
1940 -1946         Amsterdam (internering marinepersoneel).
15-05-1946         Rotterdam (onderzeebootdienst).
01-09-1947         Amsterdam (TOKM).
01-09-1948         Den Helder (logementschip Commandant der Marine).
01-02-1949         Rotterdam (logementschip aanloopbemanning Karel Doorman).
1949 -1951           Den Helder (logementschip t.b.v. ARGIS).
1949 -1973           Amsterdam (logementschip TOKM).
18-01-1974           Overgedragen aan Domeinen.


Lees in dit artikel meer over logementschepen in de oorlogsjaren