Historisch ramtorenschip Buffel na 128 jaar opnieuw bewapend

Na een periode van 128 jaar is het historische ramtorenschip Buffel opnieuw bewapend Het schip, dat dienst deed binnen de Koninklijke Marine van 1868 tot 1896, zal haar historische bewapening en informatie hierover in een aantrekkelijke tentoonstelling laten zien aan boord.

Het ramtorenschip Buffel is uniek maritiem erfgoed en is sinds 2013 te bewonderen in de historische vestinghaven van Hellevoetsluis. Het schip speelde een belangrijke rol in de maritieme geschiedenis van Nederland en was actief tijdens de periode van stoom en zeilschepen in de tweede helft van de 19 e eeuw In deze turbulente periode in de Europese geschiedenis volgden de ontwikkelingen op het gebied van scheepsbouw, voortstuwing, bewapening en bepantsering van oorlogsschepen elkaar snel op, hetgeen in de tentoonstelling goed aan bod komt.

De tentoonstelling over de bewapening van de Buffel is gebaseerd op historische bronnen en nauwkeurig gereproduceerd om de authentieke uitstraling van het schip te behouden. Het project is uitgevoerd in nauwe samenwerking met historische (wapen) deskundigen, Nationaal Militair Museum Soesterberg en historici van het Maritiem Museum in Rotterdam.

Voor deze tentoonstelling zijn ook diverse originele en dus historische handvuurwapens tentoongesteld die in bruikleen zijn gegeven door o.a. het Nationaal Militair museum in Soesterberg. De tentoonstelling is medemogelijk gemaakt door sponsoring van historicus Arie van den Ban themapark Historyland in Hellevoetsluis.