Lichtjesparade

Ramtorenschip Buffel bestaat dit jaar 150 jaar. Dat vieren we op verschillende momenten in dit jaar. Het feestjaar sluiten we op zaterdag 6 oktober af met de Lichtjesparade.

De schoolvakantie staat voor de deur. De tijd waarin kinderen ‘eindelijk’ dingen kunnen doen waar ze anders niet zo gauw aan toe komen. Zo zou je in de zomervakantie bij de kassa van de Buffel voor slechts  € 1,- de enige echte officiële Buffel-bouwplaat kunnen kopen. Daarmee knutsel je thuis (of op de camping) je eigen Buffel. Die kun je versieren zoveel je maar wilt. Op zaterdag 6 oktober komen ouders, opa’s, oma’s en kinderen met het zelfgemaakte bootje naar de Buffel. Op de kade tussen de Buffel en het Droogdok is vanaf 14.00 uur een gezellige markt met hapjes, drankjes, muziek en leuke activiteiten voor kinderen. Om 19.00 uur ’s avonds, als het bijna donker wordt, gaan we alle zelfgebouwde Buffels, met een waxinelichtje erin, in het Droogdok te water laten. Zet vooral je naam op je bootje. Want misschien wordt jouw bootje tijdens de Lichtjesparade wel uit het water gevist. Dan maak je kans op mooie prijzen. Houd de kranten en de website in de gaten, want daar vertellen we later meer over.

We hopen op heel veel bootjes met een waxinelichtje erin. Dan hebben we een prachtige Lichtjesparade en een mooie afsluiting van het feestjaar van de Buffel. Maar let op: alleen de bootjes die gemaakt zijn van de officiële bouwplaat van de Buffel mogen meedoen aan de Lichtjesparade!

Hoe fotogeniek zal dat zijn! Voor iedereen die meedoet aan de fotowedstrijd van de Buffel moet dit ook een mooie gelegenheid zijn om schitterende foto’s te maken. Kijk op onze website https://debuffel.nl/ voor alle informatie over de Lichtjesparade, de fotowedstrijd, en alle andere evenementen in het kader van het 150-jarig bestaan van de Buffel.

Programma Ramtorenschip “Buffel” 150 jaar onder Nederlandse vlag!

Inleiding:

In de 2e helft van de 19e eeuw was de toepassing van ijzer en stoom, voor de Marine van groot belang. Voor de Nederlandse Marine lag het belang van stoomvoortstuwing o.a. in een doelmatiger verdediging van de kustwateren, in het toenmalig politiek gezien ‘onrustige’ Europa.

Wat vooraf ging aan de bouw van de Buffel.

Op 3 juni 1864 werd bij Koninklijk besluit een commissie in het leven geroepen om de kustverdediging van Nederland te onderzoeken.

De toenmalige regering besloot om 3 Monitors en 4 Ramtorenschepen te laten bouwen. De ramtorenschepen konden (nog) niet op Nederlandse werven gebouwd worden en werden daarom besteld bij buitenlandse werven t.w. de “Schorpioen” in Toulon (Frankrijk), de “Buffel” in Govan upon Clyde/Glasgow (Schotland) en de “Stier” in Birkenhead/Liverpool (Engeland).

In 1867 werd in Amsterdam op ’s lands Rijkswerf de “Guinea” op stapel gezet (het schip was bijna identiek aan de “Buffel”).   De pantserschepen werden voor optreden buitengaats en voor de bewaking van de haveningangen, uitgerust met  een onder water naar voren stekende versterkte ramsteven die bedoeld was om een vijandelijk schip onder de waterlijn schade toe te brengen. Schepen voor operaties op volle zee noemde men ramtorenschepen. Het waren pantserschepen met draaibare geschuttorens en een ramsteven.

Op 10 juni 1867 is de “Buffel” bij Napiers & Sons op stapel gezet en op 10 maart 1868 te water gelaten. Op 4 juli 1868 vond de technische proefvaart plaats waarbij het schip een max. snelheid van 12,82 knopen wist te halen.

Op 23 juli 1868 is het schip als ramtorenschip der tweede klasse officieel overgedragen aan de Koninklijke Nederlandse Zeemacht en onder commando gesteld van Luitenant ter zee J.A.H. Hugenholtz die het schip onder slechte weersomstandigheden van Glasgow naar Den Helder bracht waar het op 8 augustus 1868 de marine haven van Den Helder het (Nieuwe Diep) binnenliep. De “Buffel” was hiermee de eerste volledig op stoom voortgestuwde eenheid binnen de Nederlandse zeemacht.

Om dit te vieren is er op zaterdag 21 juli 2018 een feestelijk programma samengesteld:

Programma ‘150 jaar Buffel’ d.d. 21 juli 2018

10.00 uur- 14.00 uur programma voor genodigden.

10:00 ontvangst genodigden.

11:00 toespraak voorzitter ‘Stichting Ramtorenschip Buffel’.

11:10 toespraak wethouder M.P. den Brok-Swakhoven.

11.30 uur officiële opening door wethouder M.P. den Brok-Swakhoven, met medewerking van de Kanonniers Hellevoetsluis.

11.35 uur tromgeroffel door ‘Sempre Crescendo’.

11.36 uur vlag hijsen op dek Buffel, vlaggenparade door trompettist Jan Villijn van de Bernisse.

11.40 uur het Wilhelmus door ‘Sempre Crescendo’.

11:45 toost uitbrengen op 150 jaar Buffel.

12.45 uur officiële opening expositie  “150 jaar Buffel” door Arie van den Ban.

Open voor publiek, 14.00 uur tot 17.00 uur.

Met medewerking van:

 • ‘Equipage Delft’ met kampement op grasveld voor de Buffel.

 • Muziek op de Buffel door Buffelkoor, accordeon orkest ‘Emeraldo’.

 • Muziek ‘Sempre Crescendo’

In dit feestjaar worden nog een aantal verschillende activiteiten georganiseerd:

 • een fotowedstrijd 150 jaar Buffel.

 • Lezingen ‘150 jaar Buffel’ door drs. A v/d Ban.

 • Ter afsluiting, een lichtjesparade op zaterdag 6 oktober in het Droogdok Jan Blanken.

Fotowedstrijd 150 jaar Buffel

Als onderdeel van het jubileum programma wordt door ‘Stichting Ramtorenschip Buffel’  een foto wedstrijd uitgeschreven, rondom 150 jaar Buffel. Iedereen die denkt een leuke foto te kunnen maken wordt uitgenodigd om mee te doen. Er zijn mooie prijzen te winnen voor de drie beste inzenders.

Voorwaarden: 

 • De foto’s moeten als onderwerp Ramtorenschip Buffel (binnen of buiten het schip) hebben.

 • De foto’s moeten tussen 1 mei en 10 oktober 2018 gemaakt zijn en voor 15 oktober zijn ingezonden.

 • De ingezonden foto’s moeten voorzien zijn van naam, adres, telefoonnummer en E-mailadres van de fotograaf/inzender.

 • Ingezonden foto’s moeten als JPG file ingezonden worden met een resolutie van minimaal 1 MB of 3 megapixels.

 • Foto collages of bewerkingen, zijn niet toegestaan.

 • Maximaal 5 foto’s per fotograaf.

 • De rechten van de ingezonden foto’s worden eigendom van de “Stichting Ramtorenschip Buffel”.

 • Foto’s inzenden aan het volgende e-mail adres: fotowedstrijd@debuffel.nl

 • Een vakkundige jury zal de foto’s beoordelen op originaliteit en kwaliteit. De prijswinnaars worden op 3 november 2018 bekend maken (1e, 2e en 3e prijs). Een selectie van de beste foto’s worden tentoon gesteld.

 • Bestuur en vrijwilligers van de Buffel zijn uitgesloten van deelname.

Enkele foto’s van de overdracht van de Buffel

Op 10 maart 1868 werd de Buffel in Glasgow, Schotland bij de werf van Napier and Sons voor het eerst te water gelaten. Exact 150 jaar later op 10 maart 2018 neemt “Stichting Ramtorenschip Buffel” het schip over van de Gemeente Rotterdam.

Bericht uit de Opregte Haarlemsche Courant ©13 maart 1868

Voor aanvang worden de hoogwaardigheidsbekleders ontvangen door het bestuur in zeemanskostuum

 

Enkele vrijwilligers houden het overzicht

 

Toespraak van Dhr. T. Wensink. Voorzitter “Stichting Ramtorenschip Buffel” 

 

Toespraak Mevr. A. Vlaanderen. Hoofd Cultuur Gemeente Rotterdam

 

Toespraak Mevr. M. den Brok. Wethouder Musea & Monumenten Hellevoetsluis

 

Het zetten van de handtekeningen voor de overdracht

 

Het hijsen van de stichtingvlag

 

De Buffel onder nieuwe vlag

Alle foto’s ©2018 Michael van Eden

Persbericht 1 maart 2018

Eigendomsoverdracht Ramtorenschip Buffel

Het is zover: op 10 maart a.s. om 14:00 zal het 150 jaar oude Ramtorenschip ‘Buffel’ middels een officiële handeling in eigendom overgedragen worden aan de vrijwilligers van “Stichting Ramtorenschip Buffel” in Hellevoetsluis. De overdracht zal plaatsvinden aan boord van de Buffel door middel van een ceremoniële ‘vlaggenwissel’ en ondertekening van de overdrachtsstukken door vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam en de voorzitter van de stichting, dit in het bijzijn van wethouder Margriet den Brok (kunst en cultuur) , vertegenwoordigers van het Maritiem museum Rotterdam, vrijwilligers en vele andere genodigden.

Ter afronding van de ceremonie zullen de Hellevoetse kanonniers saluutschoten afvuren.

23 juli 1868 – 23 juli 2018

De “Stichting Ramtorenschip Buffel” is inmiddels ook druk bezig met het organiseren van het  jubileumprogramma “150 jaar Buffel” met daarin een tentoonstelling over 150 jaar trouwe dienst van het schip, fotowedstrijd, lezingen en tal van andere activiteiten.

Historisch Maritiem Kwartier

Met de overdracht van het schip is het eerste doel van de vrijwilligers van de Buffel bereikt. Namelijk het unieke ramtorenschip definitief voor Hellevoetsluis te behouden en een beeld te geven van het leven aan boord van een 150 jaar oud oorlogsschip en logementschip in de historische marinehaven van Hellevoetsluis.

De vrijwilligers van de Buffel zijn ambitieus. Het tweede doel is, bewerkstelligen dat de geschiedenis van Hellevoetsluis als (marine) havenstad levend wordt gehouden.

De gemeente Hellevoetsluis heeft een structurele subsidie beschikbaar gesteld om de Buffel als uniek Maritiem cultureel historisch erfgoed voor onze stad te behouden. Er is een plan in ontwikkeling om de Buffel samen met Droogdok Jan Blanken, Stadsmuseum en andere belangrijke partners uit te bouwen tot een Historisch Maritiem kwartier binnen de Hellevoetse vesting. Hierin zal de rol van Hellevoetsluis als historische voorhaven en marine- haven van Rotterdam nadrukkelijk uitgelicht worden. De relatie met het Maritiem Museum Rotterdam is uitstekend en er wordt nagedacht over een structurele samenwerking. Het doel is om dit gebied met zijn historische havenactiviteiten zoals droogdok, historische schepen, meer aantrekkelijk te maken voor zowel de Hellevoetse bevolking als de vele bezoekers en toeristen. Een dagje Hellevoetsluis moet een beleving worden, een maritieme tijdreis  voor jong en oud.  Bovendien moeten meer jonge mensen bewust en enthousiast gemaakt worden voor de rijke historie van onze havens, zodat ook de belangstelling voor het heden, met zijn vele mogelijkheden verder zal vergroten.

PROGRAMMA

13.00 uur Inloop genodigden
14.00 uur Een woord van afscheid i.v.m. de overdracht door delegatie Rotterdam
14.05 uur Waarom de Buffel in Hellevoetsluis hoort door mevr. wethouder Margriet den Brok-Swakhoven
14.10 uur Wat de plannen zijn met de Buffel door ondergetekende.
14.15 uur Het strijken van de gemeentevlag van Rotterdam en hijsen van de stichtingsvlag en gemeentevlag van Hellevoetsluis

Het strijken en hijsen van de vlaggen vindt plaats volgens de traditie van de marine anno 1895

Ramtorenschip “Buffel” 150 jaar onder Nederlandse vlag!

23 juli 1868 – 23 juli 2018

Dit jaar zullen er een aantal festiviteiten plaatsvinden rond dit jubileumjaar met o.a. een permanente tentoonstelling over deze periode.

Een uitgebreid programma zal in het voorjaar bekend gemaakt worden.

 

Gesloten i.v.m. verbouwing en onderhoud

In verband met verbouwing en onderhoud is de Buffel gesloten van 8 januari tot 1 april

Wel kan in deze periode gereserveerd worden voor arrangementen en groepsrondleidingen.

Voor informatie kunt u contact opnemen via:

info@debuffel.nl of bellen naar 06-3049 4685

Kerstvakantie

Tijdens de Kerstvakantie is de Buffel open op:

23, 27, 28, 29 en 30 december 2017 van 11:00 – 16:00 uur

Let op ; 29 december van 11:00 – 14:30 uur

2 t/m 7 januari 2018 van 11:00 – 16:00 uur

Let op ; 6 januari van 11:00- 14:30 uur

Na 7 januari zijn we tot 1 april gesloten, m.u.v. reserveringen en arrangementen

Open Dag – Saluut Marine-kwartier Hellevoetsluis

Nieuwe museale ontwikkelingen in Hellevoetsluis. Open Huis
Ramtorenschip BUFFEL zaterdag 28 oktober 2017.

In de vestinghaven Hellevoetsluis ligt sinds enkele jaren het 150 jaar oude marine-museumschip Buffel. (www.debuffel.nl) Behalve om voor het publiek open te zijn als museumschip, wordt de honderd vijftig jaar oude Buffel ook regelmatig verhuurd voor feesten en partijen. Daarnaast is het schip ook aangemerkt als officiële huwelijks locatie en zijn in de intieme sfeer van het schip al tal van huwelijken gesloten.

De Buffel maakt deel uit van de 300 jaar oude geschiedenis van Hellevoetsluis als marinestad. Sporen van die geschiedenis zijn nog steeds terug te vinden in de vestingwallen, kazerne Fort Haerlem en het historische droogdok Jan Blanken. Het stichtingsbestuur van de Buffel heeft zich ten doel gesteld om, naast het behouden van het schip als uniek stuk historisch erfgoed, ook in te zetten op het levendig houden van die marine geschiedenis van Hellevoetsluis. Daarom is contact gezocht met de stichtingsbesturen van het Droogdok Jan Blanken en het Stadsmuseum van Hellevoetsluis. Gelet op de vele overeenkomsten in de doelstellingen van de stichtingen, is besloten tot samenwerking om op die manier meer publiek aan te trekken.

Inmiddels is in opdracht van het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis door museale deskundigen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het museale aanbod en de belangstelling daarvoor in de vesting te verbeteren. Dat heeft geresulteerd in het rapport “Saluut, marine- kwartier Hellevoetsluis.” De conclusies en aanbevelingen in het rapport zijn voor de stichtingsbesturen van Buffel, Droogdok en Stadmuseum reden om, vooruitlopend op de besluitvorming in de Gemeenteraad, vorm te geven aan die samenwerking.

De exploitatie van het unieke schip Buffel is geheel in handen van vrijwilligers. Veel van deze vrijwilligers zijn oud-zeelieden. Deels afkomstig uit de koopvaardij en marine of zijn werkzaam geweest op scheepswerven in het Rijnmondgebied. Maar ook zijn er onder de ruim vijftig vrijwilligers ook enthousiaste mensen die het leuk vinden om actief te zijn in de vele activiteiten die op en rond het schip worden georganiseerd. Activiteiten die zich steeds verder ontwikkelen en uitbreiden. Immers, behalve dat het leuk is om actief op een zo bijzonder schip te werken en deel uit te maken van het team Buffelaars, is het ook leuk en interessant om de geschiedenis van Hellevoetsluis als marinestad levendig te houden. De rol die Den Helder nu als marinestad heeft was een kleine honderd jaar geleden nog de rol van Hellevoetsluis.

De conclusies en aanbevelingen in het rapport “Saluut Marine-kwartier Hellevoetsluis” is reden voor het stichtingsbestuur van de Buffel om mee te werken aan de “Open Dag” van de ondernemingsvereniging T.O.P. Voorne- Putten. (www.opvoorneputten.nl/kom-binnen/Op die dag is iedere belangstellende van harte welkom aan boord om (gratis) kennis te maken met het schip en haar geschiedenis. Maak kennis met de rondleiders die u graag vertellen over de geschiedenis van het schip en kom de historische inrichting bekijken. Het vrijwilligers-horeca-team is u graag van dienst met een kop koffie en/of andere consumptie. De vakgroep exploitatie informeert u graag over de huurmogelijkheden van het schip. Wellicht heeft u interesse in de ontwikkeling van het museale aanbod in de vesting en wilt u zich laten informeren over de plannen of als vrijwilliger een bijdrage leveren.
U bent van harte welkom tussen 11.00 en 16.00 uur.

Herfstig Griezelen aan boord van de Buffel

8 tot 30 oktober Herfstig Griezelen aan boord van de Buffel

Vraag om de spokenspeurtocht bij de kassa!

Oudere berichten «