Fotowedstrijd 150 jaar Buffel

Als onderdeel van het jubileum programma wordt door ‘Stichting Ramtorenschip Buffel’  een foto wedstrijd uitgeschreven, rondom 150 jaar Buffel. Iedereen die denkt een leuke foto te kunnen maken wordt uitgenodigd om mee te doen. Er zijn mooie prijzen te winnen voor de drie beste inzenders.

Voorwaarden: 

  • De foto’s moeten als onderwerp Ramtorenschip Buffel (binnen of buiten het schip) hebben.

  • De foto’s moeten tussen 1 mei en 10 oktober 2018 gemaakt zijn en voor 15 oktober zijn ingezonden.

  • De ingezonden foto’s moeten voorzien zijn van naam, adres, telefoonnummer en E-mailadres van de fotograaf/inzender.

  • Ingezonden foto’s moeten als JPG file ingezonden worden met een resolutie van minimaal 1 MB of 3 megapixels.

  • Foto collages of bewerkingen, zijn niet toegestaan.

  • Maximaal 5 foto’s per fotograaf.

  • De rechten van de ingezonden foto’s worden eigendom van de “Stichting Ramtorenschip Buffel”.

  • Foto’s inzenden aan het volgende e-mail adres: fotowedstrijd@debuffel.nl

  • Een vakkundige jury zal de foto’s beoordelen op originaliteit en kwaliteit. De prijswinnaars worden op 3 november 2018 bekend maken (1e, 2e en 3e prijs). Een selectie van de beste foto’s worden tentoon gesteld.

  • Bestuur en vrijwilligers van de Buffel zijn uitgesloten van deelname.

Enkele foto’s van de overdracht van de Buffel

Op 10 maart 1868 werd de Buffel in Glasgow, Schotland bij de werf van Napier and Sons voor het eerst te water gelaten. Exact 150 jaar later op 10 maart 2018 neemt “Stichting Ramtorenschip Buffel” het schip over van de Gemeente Rotterdam.

Bericht uit de Opregte Haarlemsche Courant ©13 maart 1868

Voor aanvang worden de hoogwaardigheidsbekleders ontvangen door het bestuur in zeemanskostuum

 

Enkele vrijwilligers houden het overzicht

 

Toespraak van Dhr. T. Wensink. Voorzitter “Stichting Ramtorenschip Buffel” 

 

Toespraak Mevr. A. Vlaanderen. Hoofd Cultuur Gemeente Rotterdam

 

Toespraak Mevr. M. den Brok. Wethouder Musea & Monumenten Hellevoetsluis

 

Het zetten van de handtekeningen voor de overdracht

 

Het hijsen van de stichtingvlag

 

De Buffel onder nieuwe vlag

Alle foto’s ©2018 Michael van Eden

Persbericht 1 maart 2018

Eigendomsoverdracht Ramtorenschip Buffel

Het is zover: op 10 maart a.s. om 14:00 zal het 150 jaar oude Ramtorenschip ‘Buffel’ middels een officiële handeling in eigendom overgedragen worden aan de vrijwilligers van “Stichting Ramtorenschip Buffel” in Hellevoetsluis. De overdracht zal plaatsvinden aan boord van de Buffel door middel van een ceremoniële ‘vlaggenwissel’ en ondertekening van de overdrachtsstukken door vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam en de voorzitter van de stichting, dit in het bijzijn van wethouder Margriet den Brok (kunst en cultuur) , vertegenwoordigers van het Maritiem museum Rotterdam, vrijwilligers en vele andere genodigden.

Ter afronding van de ceremonie zullen de Hellevoetse kanonniers saluutschoten afvuren.

23 juli 1868 – 23 juli 2018

De “Stichting Ramtorenschip Buffel” is inmiddels ook druk bezig met het organiseren van het  jubileumprogramma “150 jaar Buffel” met daarin een tentoonstelling over 150 jaar trouwe dienst van het schip, fotowedstrijd, lezingen en tal van andere activiteiten.

Historisch Maritiem Kwartier

Met de overdracht van het schip is het eerste doel van de vrijwilligers van de Buffel bereikt. Namelijk het unieke ramtorenschip definitief voor Hellevoetsluis te behouden en een beeld te geven van het leven aan boord van een 150 jaar oud oorlogsschip en logementschip in de historische marinehaven van Hellevoetsluis.

De vrijwilligers van de Buffel zijn ambitieus. Het tweede doel is, bewerkstelligen dat de geschiedenis van Hellevoetsluis als (marine) havenstad levend wordt gehouden.

De gemeente Hellevoetsluis heeft een structurele subsidie beschikbaar gesteld om de Buffel als uniek Maritiem cultureel historisch erfgoed voor onze stad te behouden. Er is een plan in ontwikkeling om de Buffel samen met Droogdok Jan Blanken, Stadsmuseum en andere belangrijke partners uit te bouwen tot een Historisch Maritiem kwartier binnen de Hellevoetse vesting. Hierin zal de rol van Hellevoetsluis als historische voorhaven en marine- haven van Rotterdam nadrukkelijk uitgelicht worden. De relatie met het Maritiem Museum Rotterdam is uitstekend en er wordt nagedacht over een structurele samenwerking. Het doel is om dit gebied met zijn historische havenactiviteiten zoals droogdok, historische schepen, meer aantrekkelijk te maken voor zowel de Hellevoetse bevolking als de vele bezoekers en toeristen. Een dagje Hellevoetsluis moet een beleving worden, een maritieme tijdreis  voor jong en oud.  Bovendien moeten meer jonge mensen bewust en enthousiast gemaakt worden voor de rijke historie van onze havens, zodat ook de belangstelling voor het heden, met zijn vele mogelijkheden verder zal vergroten.

PROGRAMMA

13.00 uur Inloop genodigden
14.00 uur Een woord van afscheid i.v.m. de overdracht door delegatie Rotterdam
14.05 uur Waarom de Buffel in Hellevoetsluis hoort door mevr. wethouder Margriet den Brok-Swakhoven
14.10 uur Wat de plannen zijn met de Buffel door ondergetekende.
14.15 uur Het strijken van de gemeentevlag van Rotterdam en hijsen van de stichtingsvlag en gemeentevlag van Hellevoetsluis

Het strijken en hijsen van de vlaggen vindt plaats volgens de traditie van de marine anno 1895

Ramtorenschip “Buffel” 150 jaar onder Nederlandse vlag!

23 juli 1868 – 23 juli 2018

Dit jaar zullen er een aantal festiviteiten plaatsvinden rond dit jubileumjaar met o.a. een permanente tentoonstelling over deze periode.

Een uitgebreid programma zal in het voorjaar bekend gemaakt worden.

 

Gesloten i.v.m. verbouwing en onderhoud

In verband met verbouwing en onderhoud is de Buffel gesloten van 8 januari tot 1 april

Wel kan in deze periode gereserveerd worden voor arrangementen en groepsrondleidingen.

Voor informatie kunt u contact opnemen via:

info@debuffel.nl of bellen naar 06-3049 4685

Kerstvakantie

Tijdens de Kerstvakantie is de Buffel open op:

23, 27, 28, 29 en 30 december 2017 van 11:00 – 16:00 uur

Let op ; 29 december van 11:00 – 14:30 uur

2 t/m 7 januari 2018 van 11:00 – 16:00 uur

Let op ; 6 januari van 11:00- 14:30 uur

Na 7 januari zijn we tot 1 april gesloten, m.u.v. reserveringen en arrangementen

Open Dag – Saluut Marine-kwartier Hellevoetsluis

Nieuwe museale ontwikkelingen in Hellevoetsluis. Open Huis
Ramtorenschip BUFFEL zaterdag 28 oktober 2017.

In de vestinghaven Hellevoetsluis ligt sinds enkele jaren het 150 jaar oude marine-museumschip Buffel. (www.debuffel.nl) Behalve om voor het publiek open te zijn als museumschip, wordt de honderd vijftig jaar oude Buffel ook regelmatig verhuurd voor feesten en partijen. Daarnaast is het schip ook aangemerkt als officiële huwelijks locatie en zijn in de intieme sfeer van het schip al tal van huwelijken gesloten.

De Buffel maakt deel uit van de 300 jaar oude geschiedenis van Hellevoetsluis als marinestad. Sporen van die geschiedenis zijn nog steeds terug te vinden in de vestingwallen, kazerne Fort Haerlem en het historische droogdok Jan Blanken. Het stichtingsbestuur van de Buffel heeft zich ten doel gesteld om, naast het behouden van het schip als uniek stuk historisch erfgoed, ook in te zetten op het levendig houden van die marine geschiedenis van Hellevoetsluis. Daarom is contact gezocht met de stichtingsbesturen van het Droogdok Jan Blanken en het Stadsmuseum van Hellevoetsluis. Gelet op de vele overeenkomsten in de doelstellingen van de stichtingen, is besloten tot samenwerking om op die manier meer publiek aan te trekken.

Inmiddels is in opdracht van het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis door museale deskundigen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het museale aanbod en de belangstelling daarvoor in de vesting te verbeteren. Dat heeft geresulteerd in het rapport “Saluut, marine- kwartier Hellevoetsluis.” De conclusies en aanbevelingen in het rapport zijn voor de stichtingsbesturen van Buffel, Droogdok en Stadmuseum reden om, vooruitlopend op de besluitvorming in de Gemeenteraad, vorm te geven aan die samenwerking.

De exploitatie van het unieke schip Buffel is geheel in handen van vrijwilligers. Veel van deze vrijwilligers zijn oud-zeelieden. Deels afkomstig uit de koopvaardij en marine of zijn werkzaam geweest op scheepswerven in het Rijnmondgebied. Maar ook zijn er onder de ruim vijftig vrijwilligers ook enthousiaste mensen die het leuk vinden om actief te zijn in de vele activiteiten die op en rond het schip worden georganiseerd. Activiteiten die zich steeds verder ontwikkelen en uitbreiden. Immers, behalve dat het leuk is om actief op een zo bijzonder schip te werken en deel uit te maken van het team Buffelaars, is het ook leuk en interessant om de geschiedenis van Hellevoetsluis als marinestad levendig te houden. De rol die Den Helder nu als marinestad heeft was een kleine honderd jaar geleden nog de rol van Hellevoetsluis.

De conclusies en aanbevelingen in het rapport “Saluut Marine-kwartier Hellevoetsluis” is reden voor het stichtingsbestuur van de Buffel om mee te werken aan de “Open Dag” van de ondernemingsvereniging T.O.P. Voorne- Putten. (www.opvoorneputten.nl/kom-binnen/Op die dag is iedere belangstellende van harte welkom aan boord om (gratis) kennis te maken met het schip en haar geschiedenis. Maak kennis met de rondleiders die u graag vertellen over de geschiedenis van het schip en kom de historische inrichting bekijken. Het vrijwilligers-horeca-team is u graag van dienst met een kop koffie en/of andere consumptie. De vakgroep exploitatie informeert u graag over de huurmogelijkheden van het schip. Wellicht heeft u interesse in de ontwikkeling van het museale aanbod in de vesting en wilt u zich laten informeren over de plannen of als vrijwilliger een bijdrage leveren.
U bent van harte welkom tussen 11.00 en 16.00 uur.

Herfstig Griezelen aan boord van de Buffel

8 tot 30 oktober Herfstig Griezelen aan boord van de Buffel

Vraag om de spokenspeurtocht bij de kassa!

Buffelen als de brandweer…

Buffelen als de brandweer…

“Zoals zo velen draag ik Hellevoetsluis een warm hart toe! Ik vind het belangrijk om naast mijn werk een steentje bij te dragen aan de vormgeving van mijn leefomgeving. We creëren samen namelijk echt iets moois binnen onze eigen woonplaats. Want welke kennis je ook meebrengt, er is altijd wel vrijwilligerswerk te vinden dat echt goed bij je past en waar je veel energie uit kunt halen.”

Anneke Roskam

Anneke Roskam is vrijwilliger bij het Brandweermuseum. Vorig jaar studeerde ze af als ruimtelijk ontwerper en werd ze door haar nieuwsgierigheid naar het cultureel erfgoed enthousiast over het Brandweermuseum. “Het is een plek die mij aanspreekt en waar veel te doen is. Het werken met mensen met verschillende ervaring en achtergrond vind ik uitermate boeiend. Van baliemedewerker tot technisch medewerker van oud-brandweerman tot gids of medewerker in het archief, je leert van elkaar! Gezamenlijk zetten we ons in om de prachtige historische collectie op zijn best tot zijn recht te laten komen.”

SAMEN STERK

Anneke vangt de verhalen achter de grootste collectie brandweermaterialen van Nederland en geeft die beeldend weer. Een invulling die helemaal bij de ontwerpster past. Samen met het team vrijwilligers werkt ze verschillende ideeën uit tot een mooi concept. Eén dag in de week is Anneke bezig met de ontwikkeling van nieuwe exposities en legt ze boeiende contacten met de afdeling Leer en Beleef bij de bieb, het erfgoedhuis en vooral de andere Hellevoetse musea voor een versterkende onderlinge samenwerking. “Hoe leuk is het om bij te dragen aan een beleving, die te mogen ontwikkelen en je daar samen sterk voor te maken.”

BEWAREN VOOR DE TOEKOMST

Een beleving die niet alleen voelbaar is bij het Brandweermuseum. Het Droogdok, de Verdedigingswerken en de historische schepen aan de Koningskade vertellen elk op hun eigen vlak het militaire en maritieme verhaal van en over Hellevoetsluis. Op de Buffel bijvoorbeeld, stap je zomaar de geschiedenis binnen en voel je die letterlijk overal om je heen. Ook Wil De Filippi en Piet Smit hebben hun draai gevonden in het niet altijd even eenvoudige vrijwilligerswerk. De enthousiaste vrijwilligers van Stichting Ramtorenschip de Buffel zetten zich graag in om het prachtige schip voorgoed voor Hellevoetsluis te behouden.

Wil De Filippi en Piet Smit

VERLIEFD

Wil verteld: “Ter afleiding na ziekte binnen ons gezin was ik vier jaar geleden op zoek naar een vrijwilligersfunctie. Ik stond, net als zo velen, op de kade en zag het imposante schip de Buffel de haven van Hellevoetsluis binnen varen. Ik was op slag verliefd! Hier ga ik voor, dacht ik. Het werk als algemeen coördinator aan boord is leuk en afwisselend en heerlijk om mijn creativiteit in kwijt te kunnen. En dan blijkt ook nog eens dat het vrijwilligersteam op de Buffel een enorm gezellige club is!” Piet beaamt dat volmondig. “De vrijwilligersgroep voelt als een grote familie. Er is weinig verloop en ook nieuwe vrijwilligers voelen zich welkom, omdat er geen kliekjes gevormd worden.”

TWEEDE LIEFDE

Piet: “Toen het er vorig jaar naar uitzag dat de Buffel voor Hellevoet verloren zou gaan stond het hele team klaar om er gezamenlijk de schouders onder te zetten. Ik ben, net als Wil, vanaf het begin betrokken bij de Buffel. Ik stond vaak aan de Nieuwe Waterweg te turen naar het langskomende scheepvaartverkeer… En toen deed de kans zich vier jaar geleden voor om mij bij het vrijwilligersteam van de Buffel aan te sluiten. Zo kon ik eveneens bijdragen om de geschiedenis in stand te houden en greep die kans met beide handen aan. Het is mijn lust en mijn leven. Zelfs op een vrije dag kom ik nog even langs om te kijken of alles goed gaat aan boord.” Wil en Piet zijn het dan ook eens: “Zonder vrijwilligers geen Buffel, maar wij zouden het vrijwilligerswerk op de Buffel ook echt niet meer willen missen!”

 

Tekst en foto’s © 2017 De Hellevoeter

Monumentendag 2017

Zaterdag 9-9-2017 van 11:00-17:00 krijgen de bezoekers van de Buffel t.g.v. “Open Monumentendag” 20% korting op de entreeprijs. Met de entreekaart kunt u gratis meedoen aan de rondleiding: 12:00/13:30/15:00 uur.

Oudere berichten «

» Nieuwere berichten