Vacature Museumkwartier Hellevoetsluis

Stichting Museumkwartier Hellevoetsluis zoekt:
een voorzitter en een penningmeester (m/v)

Stichting Droogdok Jan Blanken, Stichting Ramtorenschip Buffel en Stichting Stadsmuseum Hellevoetsluis gaan hun krachten bundelen om van het gebied rondom het droogdok en de museumhaven een museaal themapark te maken voor een breed publiek. Als founding partners hebben zij daartoe een nieuwe stichting opgericht:
Stichting Ontwikkeling & Exploitatie Museumkwartier Hellevoetsluis. Voor het bestuur van deze nieuwe stichting is het bestuur op zoek naar een onafhankelijke voorzitter en een onafhankelijke penningmeester.
Ambities Museumkwartier
De Stichting Ontwikkeling & Exploitatie Museumkwartier Hellevoetsluis (hierna te noemen Stichting Museumkwartier) is opgericht om het verhaal van Hellevoetsluis als roemruchte marinestad museaal te ontsluiten, zoals vastgelegd in het ondernemingsplan 2020-2024 Fortresse Holland, Marinekwartier Hellevoetsluis. De missie van de stichting luidt: “de onderscheidende kwaliteiten die in Hellevoetsluis aanwezig zijn in de vorm van onder andere gebouwen, het droogdok, schepen, de vesting en collectie van maquettes, modellen, tekeningen, foto’s, schilderijen, documenten en objecten die getuigen van de belangrijke rol die Hellevoetsluis als marinestad voor ons land heeft gespeeld, te beheren, te behouden en middels eigentijdse binnen- en buitenpresentaties voor een breed publiek te ontsluiten”.
Het ligt in de bedoeling dat de drie stichtingen per 01-01-2022 worden samengevoegd in de Stichting Museumkwartier (fusie, waarbij de drie stichtingen worden opgeheven). De periode 2020/2021 wordt gezien als een overgangsperiode waarin de Stichting Museumkwartier de verantwoordelijkheid neemt voor de verdere planontwikkeling en -uitvoering om te komen tot het beoogde museaal themapark en de fusie van de drie founding partners wordt voorbereid. Vanaf 2022 is de Stichting Museumkwartier verantwoordelijk voor de integrale exploitatie van het museumkwartier.
Bestuur Stichting Museumkwartier
Van alle bestuursleden wordt actieve betrokkenheid bij het Museumkwartier Hellevoetsluis gevraagd en een positieve grondhouding ten opzichte van de koers die voor het museumkwartier is uitgestippeld in genoemd ondernemingsplan. Bij de samenstelling van het bestuur wordt gelet op specifieke competenties en deskundigheden die voor het functioneren van de museumorganisatie relevant zijn, zowel vanuit een lokaal, regionaal en bovenregionaal perspectief. Verder wordt bij de samenstelling van het bestuur gestreefd naar vertegenwoordiging van verschillende geledingen van de Hellevoetsluise c.q. Voorne Puttense samenleving, waaronder het bedrijfsleven, onderwijs, de culturele en de maritieme sector.
Specifieke competenties voor de functie van voorzitter
 Bestuurlijke ervaring;
 Verbinder/bruggenbouwer;
 Representatieve/contactuele vaardigheden;
 Overwicht/autoriteit binnen en buiten de organisatie.
Specifieke competenties voor de functie van penningmeester
 Ervaring met bedrijfsvoering, financieel beheer en rapportage;
 Ervaring met risicobeheer;
 Ervaring met of tenminste gevoel voor de control-cyclus;
 (en daarmee) gesprekspartner voor de externe accountant.
Informatie
Nadere informatie kan worden verkregen bij dhr. Hans van Kerkhof, waarnemend voorzitter Stichting Museumkwartier (0181-841465).
De tekst van het Ondernemingsplan kan worden opgevraagd bij dhr. Sjaak Kweekel, directeur Droogdok Jan Blanken, mail naar; kweekel@droogdok.nl.