Veilig en prettig museumbezoek voor iedereen

Met het kopen van een toegangsticket verklaard de bezoeker dat hij akkoord gaat met de bezoekersvoorwaarden van het Ramtorenschip Buffel.


Iedere bezoeker ook kinderen <4 jaar en museumjaarkaart houders hebben een geldig entreebewijs met een starttijd nodig om het museum te kunnen bezoeken dit geld , zodat we bezoekers over de gehele dag kunnen verspreiden.
• Je ticket met starttijd wordt bij binnenkomst gecontroleerd op geldigheid, als ook je eventuele kortingspas. Je ontvangt vervolgens een museumentreebewijs, waarmee je toegang krijgt tot de Buffel.
• Je e-ticket is uitsluitend geldig op de datum en starttijd die op het ticket vermeld staan.
• Kom op tijd of maximaal 15 minuten voor je starttijd –dus niet eerder- om wachtrijen te voorkomen. Kom je te vroeg of te laat, dan kunnen we niet garanderen dat je (onmiddellijk) naar binnen kunt.
• Ga niet van huis bij gezondheidsklachten. Je bent welkom als jij en je gezelschap tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.
• Het Museum behoudt zich het recht voor om bezoekers de toegang te weigeren als er twijfels bestaan over hun gezondheidstoestand.
• Tot 48 uur voorafgaand aan je bezoek is het mogelijk je om tickets om te boeken naar een andere datum en tijd, mits beschikbaar. Neem hierover contact op met info@debuffel.nl
• Er geldt geen restitutie voor aangeschafte e-tickets.
• Wanneer je een e-ticket wilt aanschaffen vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst te kunnen leveren, denk daarbij aan het toesturen van de kaarten op je e-mailadres en het opmaken van een factuur. De gegevens worden opgeslagen op (beveiligde) servers en niet verstrekt aan derden. Uitzondering hierop is dat in geval van coronavirus-infectiegevallen de GGD het museum kan vragen om persoonsgegevens van bezoekers. Deze zullen wij dan uitsluitend verstrekken in het belang van de volksgezondheid.
• Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving en wij zullen samenwerken met de betreffende autoriteiten.


Privacy beleid (Online tickets)

Wanneer u (bezoeker) online toegangskaarten wilt aanschaffen, telefonisch, of online een reservering doet voor een verhuring of groepsbezoek vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn nodig en worden gebruikt om de dienst te kunnen leveren, denk daarbij aan het toesturen van de kaarten op uw e-mailadres en het opmaken van offerte, factuur of het verzenden van een bevestiging en evaluatie. De informatie die u opgeeft of via andere functionaliteiten verstrekt, wordt opgeslagen in onze database en kunnen we gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het verwerkelijken van de doeleinden waarvoor de informatie is verkregen. We delen uw informatie niet met derde partijen. We hechten veel waarde aan een goede beveiliging van persoonlijke informatie en er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om deze data te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Note: Bovenstaand statement is onderdeel van het privacy beleid van de “Stichting Ramtorenschip Buffel” en is onderdeel van het privacy beleid d.d. 1 juli 2022 zoals in het managementsysteem van de stichting is vastgelegd onder hoofdstuk 15.


Bezoekadres Koningskade 2 3221CC Hellevoetsluis.

M. 0630494685 info@debuffel.nl
Btw id. nr. Nl 8568.02.141B01, KVK 67033628